MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı: Joykek Dijital Reklam ve Pazarlama Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.

Adresi:  Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Ataşehir Güney No:7/3F İç Kapı No:12 34746 Ataşehir / İstanbul
Telefon: 0850 241 7310
E-posta : [email protected]

1.2- ALICI:


Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:

 

(Kullanıcı Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle üyesi olma talebinde bulunan ALICI, beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve kabul etmektedir.)


MADDE 2- KONU

İşbu Sözleşme’nin (“Sözleşme”) konusu; ALICI'nın SATICI'ya http://www.faruktoprak.com uzantılı web sitesi (“Site”), aplikasyonu ve buna bağlı tüm uygulamaların (“Uygulama’(lar)) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği ürün/ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Site’deki diğer Sözleşmeler’de nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin (“Hizmet”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ÜRÜN VE SATIŞ BEDELİ

3.1. Sözleşme konusu hizmetin/ürünün nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları ilgili faturada belirtilmektedir. 

Ürünün Adı: Online Dijital Pazarlama Eğitimleri

Ürünün Markası: Faruk Toprak

Ürünün Miktarı/Adedi: […]

Ürünün Fiyatı: […]

Ürünün Vergisi: […]


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER


4.1- ALICI, Site’de sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.  

4.2. Hizmete ilişkin hususlarda değişiklik olması durumunda SATICI tarafından Site’de ifa edilecektir.  Site’de yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 

4.3. ALICI Site üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere kredi kartı bilgilerini girmesi istenecektir. Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra işlemini tamamlayacaktır. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gönderilecektir.

4.4. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv faturası üyenin Sözleşme’de belirtilen adresine gönderilecektir.

4.5. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir.

4.6. ALICI'nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.7. ALICI'nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu ürüne/hizmete ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda Hizmet satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI'nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI 'ya ait kredi kartının ALICI 'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI 'ya ödememesi halinde, üyelik ve satın alınan eğitim paketi iptal edilir.

4.9. Ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

4.10. SATICI, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya sunmakla mükelleftir. SATICI, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti ALICI’ya sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ALICI’ya bildirmekle mükelleftir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI 

Online eğitim paketi olmasından dolayı ve online video erişimi olduğu için herhangi bir şekilde satın alımdan sonra iade söz konusu değildir. 


MADDE 6- YÜRÜRLÜK

6.1. İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

6.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Site’de yer alan tüm yasal sayfalar ve formlar ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

Tüketiciler sözleşme konusu Ürün(ler)e ilişkin varsa talep ve şikâyetlerini sözlü veya yazılı şekilde Şirketimize (SATICI) bildirebilir. Müşterilerimizin mutluluğu bizim için önemlidir. Şirketimiz haklı talep ve şikâyetleri titiz bir şekilde değerlendirip mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturur.

Tüketiciler dilerse, çözüme bağlanması mümkün olamayan talep ve şikâyetlerine ilişkin her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde kendilerinin veya SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ’ne veya parasal sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

SATICI

Joykek Dijital Reklam ve Pazarlama Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.

                                ALICI