Dünyanın Her Yerinde ve Tüm Şirketlerde GDPR Türkçesiyle KVKK Alarmı Verildi

Dünyanın Her Yerinde Ve Tüm Şirketlerde Gdpr Türkçesiyle Kvkk Alarmı Verildi

KVKK ve GDPR’a Giriş

Tüm Avrupa ülkelerinde Türkiye’de dahil olmak üzere Amerika ve diğer ülkelerde de GDPR yani General Data Protection Regulation Türkçesiyle de KVKK yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu faaliyete girmiştir.

Teknolojinin hızlı bir şekilde artışı, şirketlerin bir su siparişinde bile zilyon tane kişisel bilgilerimizi istemesi tüm dünya genelinde böyle bir uygulamaya geçilmesi ve kişisel bilgilerin korunması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

NetApp anketinde yapılan bir araştırmaya göre Avrupada şirketlerin %44’ü karda büyük bir düşüş olacağını öngörmektedir. Bu öngörünün ve korkunun nedeni de yanlış ya da eksik yapılan hatalardan dolayı GDPR (KVKK) cezalarından kaynaklanmaktadır. Bu öngörü oranı Amerika’da daha fazladır. Aşağıda ki grafikte GDPR (KVKK) etkisinin Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Europe,  Middle East ve Africa ve tüm Global’de nasıl olacağı öngörüleri gösterilmiştir.

Sırasıyla; İtibar Zararı (markanın) – Kar Kaybı – Mevcut Müşterilerde Şirkete Karşı Güven Kaybı – Mevcut Ortaklarda Şirkete Karşı Güven Kaybı – Mali Cezalardan Dolayı Şirket Hisselerinde Tehlike – Çalışanın İşini Kaybetmesi

Kvkk Gpdr Arastirma Sonucu Pwdsg1

Kvkk Etkisinin Getirdiği Korkular Ve Olasılıklar Yüzdesi

KVKK (GDPR) Tam Olarak Nedir?

Kvkk Logo Njz4JkBu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Şahıs Şirketim Var KVKK Beni İlgilendirir mi?

Evet. KVKK, tüzel kişiliği olan (şahıs şirketlerde dahil) tüm şirketleri etkilemektedir. Kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi, üçüncü taraflarla paylaşılmaması ve verilerin güvenliğinin sağlanması sizin de sorumluluğunuz altındadır. Aksi durumda çok ciddi para cezalarına çarptırılabilirsiniz.

Bir şirketiniz varsa öncelikle “Veri Sorumlusunu” belirlemeniz gerekir. Kanunda Veri Sorumlusu ile ilgili şöyle bir tanım vardır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir.

Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

Türkiye’de ki Şirketler Neler Yapabilir?

Öncelikle Veri Sorumlularını tespit etmeleri gerekmektedir. Akabinde KVKK ile ilgili yeni departmanın oluşturulmasında fayda vardır. Bunun anlamı yeni bir iş alanı ve istihdamı açılacaktır. Hatta İşçi Sağlığı Uzmanları gibi KVKK Uzmanları ve Danışmanlığı üzerinde yeni alanlar gelişecektir.

Konu önemli olup çok ciddi para cezalarına çarptırılmamak için şirketlerin bu konuya gerekli özeni vermeleri gerektiğini düşünüyorum.

Aynı kural ve hukuk Avrupada da geçerlidir. Bu durum sadece Türkiye’den ibaret değildir. Dolayısıyla İngilizcesi iyi olan kişiler bu danışmanlık hizmetini Avrupa’da da verebilirler.

KVKK’nın Son Tüketiciye Müşterilere Sağladığı Faydalar Nelerdi?

Öncelikle artık firmalar bizim kendi rızamız olmadan rastgele kafalarına göre kişisel bilgilerimizi dağıtamayacak ve satamayacaklardır. Böyle bir şey yapmaları durumunda ise çok ciddi para cezalarına çarptırılacaktırlar.

Şirketlerin kişisel verileri yurtiçinde üçüncü taraflarla paylaşabilmesi için aşağıda ki koşulları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Şirketlerin kişisel verileri yurtdışında ki üçüncü taraflarla paylaşabilmesi için ise:

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilen ülkeler) veri aktarımında, Kanunda belirtilen hallerin varlığı (Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar)
 • Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere veri aktarımında Kanunda belirtilen hallerin varlığında (Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurulun izninin bulunması,

koşullarını sağlamak zorundadır.

KVKK İle İlgili Şirketlerin Kişisel Bilgilerinizi Sizin Rızanız Olmadan Kullandığını Farkettiğinizde Ne Yapmalısınız?

Tüketici / Müşteri / Son Kullanıcı olarak, kişisel verilerizin yeteri kadar güvenli tutulmadığından eminseniz ya da kişisel bilgilerinizin açık rızanız olmadan bir başka kişi ya da kurumlarla paylaştırıldığını düşünüyorsanız KVKK’nın online web sitesine giriş yaparak ana sayfadan online “Şikayet Bildirimi” butonuna tıklayarak şikayetinizi doldurabilir ve gönderebilirsiniz.

Umarım tüm şirketler en az zararla sistemlerini KVKK’ya uygun hale getirirler.

KVKK ile ilgili yeterli bilgiye sahip değilseniz bu adresten tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Tıklayın.

Bütünleşik pazarlama, reklam, yönetimi ve danışmanlığı ile ilgili hızlı bir şekilde fiyat teklifi alabilirsiniz.

E-posta Bülteni

Bültene abone olarak en son paylaşılan içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
İlgilendiğiniz içeriği bulabilmek için arama yapın.

Son Paylaşılan İçerikler

Tümünü Görüntüle
Abonelik
Bildirim
guest

0 Yorumlar
Geri Bildirimler
Tüm Yorumları Göster